- Coach
peratt.com

Om oss

Börje Peratt

som Coach och utbildare


Arbetade som lärare i början av 1970-talet och kom då på idén till Livskompassen som fick formen av pedagogiska spel distribuerade genom Liber Läromedel.
Utvecklade en träningsmetod i konfliktlösning och mot mobbning på ett gemensamt uppdrag från Svenska Röda Korset och svensk skola "Kaninen och Rovdjuret". I samband med det användes arketyper för att beskriva roller, drivkrafter och emotioner. Introducerade mental coachbegreppet i Sverige 1990 i samband med starten av Visamprogram och utbildning av konsulenter för att stötta arbetsgrupper direkt ute på företag. Fick genomslag 1994 i samband med teambuilding 'Vänd minus till plus' i Hammarby Hockey där coachingen omfattade alla både runt och i laget.
Håller sedan 2005 gruppledarutbildning i 3 steg för TYA. Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Kursboken LIVSKOMPASSEN - För ledare
Inspirationsinstrumentet Livskompassen.com innehåller test som kan vara en del av en kurs.
Har gjort utbildningsfilmer, pedagogiska spel och även skrivit en del böcker.
Kom 2008 med boken  -"Coacha Unga med Livskompassen" och räknar med att under 2009 bli klar med en bok om ett begrepp som inspirerar till en ny syn på evolution och eget skapande.

Egen utbildning
Dramatiska Institutet (Allmän Produktion 1975). Fil Mag i pedagogik och Fil Kand i psykologi. Har genomgått personlighetsutvecklande program såsom UGL (Försvarets Grupp- och ledarskapsträning). Retorik steg 1 och 2 (Mindset). Grupp Dynamik (Sjöholm). Transaktionsanalys (TA). Loving Relationship Training (LRT 1 & 2). Klinisk Hypnos steg 1. Hypnos (Praesto).

Erfarenhet av lagidrott
Steg 3 tränare i fotboll och aktiv fotbollsdomare. Mental Coach på elitnivå.
Spelade som 15 åring div 2 ishockey och var uttagen till Stockholms TV-puckslag och stadslag i fotboll.  Vann samma år DM i juniorbandy med IK Laxarna. Blev skadad och slutade för att återkomma till idrotten vid 30-årsålder och spelade då div 6 fotboll i Djursholm. Drog igång pojkar 77 i Enebyberg och hade dem i 12 underbara år. Har också tränat Viggbyholms A-lag och utbildat tränare och ledare. Mental Coach i Hammarby 1994/95 och AIK under ett antal år i slutet av 1990-talet. Var i AIK A-lag i hockey 1998 för att klara kvalspelet och gå tillbaka till Elitserien. Har producerat flera filmer och TV-serier på tema idrott samt även utbildningsfilmer för domare på uppdrag av Svenska Fotbollförbundet. Senast lag i träning Pojkar 17 i Café Opera 2005. Från 2006 åter i moderföreningen Enebybergs IF och Pojkar födda 91.

Visam (vision och samverkan) AB

startade som ett kunskapsföretag 1986 med särskilt upplagda program som innebar utbildning i konfliktlösning och dialog, stresshantering och energimassage. Ett syfte var att minska skaderisk och sjukfrånvaro.  Det utvecklades sedan till ledarskap, coaching och målförverkligande.

Ritva Peratt


Ritva är navet i vår verksamhet och håller i många kontakter. Ekonomichef och den som har reda på allt. Med sitt aktiva nyhetssökande och sin marknadskommunikation är hon ofta insatt i de omvärldsprocesser som pågår. Studerat pedagogik vid Stockholms Universitet. Genomgått Loving Relationship Training (LRT 1 & 2) och utbildad i Body Harmony, Giraffspråk, Transaktionanalys och Energimassage. Ritva har även gått kurser på Mindset såsom: Personlig Effektivitet, Säljprogram "Business - to - Business", Projektledare och Marknadsföring.
Ritva är kunskapssökande och håller sig uppdaterad inom ekonomi, affärsvärld och hälsa.  

Hälsoprodukter.

Som den hälsomänniska Ritva är upptäcker hon också produkter som hon gärna säljer. Vattenrenare och Luftrenare. Kraftfulla juicer innehållande immunförstärkande ämnen. Vackra magnetsmycken. Shakti-spik-mattor, Akupressurringar, och Nikken knästöd.


Bakgrund


Instrumentet Livskompassen har en stark vetenskaplig grund. Den modell som vi använder vid utbildning, i seminarier och i ledarskapsutveckling bygger på 30 års empiri med flera dokumenterat framgångsrika projekt.
Målet är att åstadkomma gynnsamma beteenden, balans på arbetet och i vardagen och tillfredställelse med sig själv och sin insats. Vägen dit är att skapa god kommunikation och samspel. Det innebär att man också måste lära sig "ta tjuren i hornen". Ju längre in vi kommer i utbildningarna desto viktigare blir övningar i konflikthantering.

Begreppet coach utanför idrotten


1989 titulerade vi verksamheten att stödja medarbetare som coaching.
1994 lanserades begreppet mental coach och utvecklingscoach.

Coaching


innebär att medverka till självförverkligande, personligt, andligt och socialt. Coaching innebär också att skapa förutsättningar att lyckas även där det kan se mörkt ut. Att coacha partners eller en grupp ur en kris är ett av de mest ansvarsfulla och krävande uppdrag man kan ha. Coaching är inspirerande och förutsätter inte bara metod, kunskap och erfarenhet utan även följsamhet, lyhördhet och inte minst kreativitet. Inget är exakt likt det andra.

Bästa sätt


”Bästa sätt” ingår i Livskompassen som ett sätt att utvinna erfarenhet och unik kompetens hos specialister och har vuxit fram under 25 års arbete med grupper och företag, organisationer och idrottslag.
Teori och metod är vetenskapligt studerad och prövad vid Stockholms Universitet.
”Språngbrädan”, ”NåMål”, ”GoalNavigator”, ”Finn Din Väg” och ”Vänd minus till plus” är namnen på några av de program som sprungit ur det första ”Kaninen & Rovdjuret” som togs fram på uppdrag av Röda Korset och Skolverket i mitten av 1970-talet.

Citat Börje Peratt


”Lögnen är för pragmatikern ett praktisk sätt att omvandla sanningen vilket påminner om filmarens, journalistens och författarens sätt att omskapa verkligheten.” (Börje Peratt. Den raka vägen. 1980)

”Uppskattning och beröm tar fram det bästa hos människan.” (Börje Peratt Visam 1988)

”Jag har relationer alltså finns jag.” (Börje Peratt 1988)

”Ibland är det värsta som händer det bästa som kan hända.” (Börje Peratt: Vänd minus till plus. 1994)

”Om det går att fixa, finns ingen anledning att klaga. Om det inte går att fixa hjälper det inte heller att klaga.” (Börje Peratt ”Vänd minus till plus'' 1994)

”Människan har i sig en djup och grundläggande strävan att förverkliga sig själv på egna villkor och utifrån sin egen önskan, dröm och vilja.” (Börje Peratt ”Gränsbrytaren”, Bok, s 8 Visam, 1998)

”Hellre fri i främmande land än fånge i mitt hem.” (Börje Peratt. Sångtext filmen ”Bella & Real” och musikalen ”Den Fagre” Kulturnätet 2004)

”Du är, ingen är som du. Moder Jord vill se dig lycklig och le.” (Börje Peratt. Musikalen ”Den Fagre”. Kulturnätet 2004)

”Allt du kan, allt du vill, allt du önskar - Det handlar om tro.” (Börje Peratt. Livskompassen för gruppledare'. Ledarskapsutbildning Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd 2005)

”Att coacha är att hjälpa andra hitta svaren inom sig själva och ge mod att anta sina utmaningar.” (Börje Peratt. ”Coacha Unga med Livskompassen”, s 1. Visam 2008)

”Rätten till sitt eget liv, är humanismens fundament.”  (Börje Peratt. Fred Börjar Hemma dialogseminarium. Folke Bernadotteakademin/Föreningen Kulturnätet 2010)

”Den som inte har en lång lista av bakslag, felsteg och misslyckanden, har inte ansträngt sig tillräckligt.” (Börje Peratt. Presentationen av ”Trägudars Land” och Draupner Film på York Viking Banquett 2010)

”A person who doesn´t have a long list of failing, hasn´t tried hard enough.” (Börje Peratt presentation of "Land of wooden Gods" and Draupner Film at York Viking Banquett 2010)