- Coach
peratt.com

Verksamhet

Hjärnforskningen pekar på att människan har över 5000 genetiskt nedärvda karaktärsdrag som kan kombineras på ett oändligt antal sätt. Det innebär att varje människa är i sann mening unik. Hur finner man och utvecklar det som är gynnsamt och konstruktivt? Hur drar man lärdom av det som är komplicerat, svårt och ibland till synes eller i praktiken destruktivt?

VISAM - (Vision och samverkan) startade i januari 1986 (AB 1989) med LIVSKOMPASSEN som pedagogiskt instrumentet för:
- Test, prövning och utbildning i ledarskap.
- Utveckla förståelse vad som stärker och vad som försvagar.
- Öva samspel,  kommunikation och konfliktlösning.


Vi har under snart 30 år (referenser) forskat i, utvecklat och vetenskapligt prövat Livskompassen som visar hur vi stannar i eller förflyttar oss mellan olika gynnsamma eller ogynnsamma poler.

Livskompassen ger nya perspektiv på situationer och samspel. De som känner till NLP, UGL (FIRO) och Transaktionsanalys kan se detta som ytterligare ett redskap.

En studie presenterad av TYA (september 2012) på ledare som genomgått tre kurssteg av Livskompassen pekar på ett entydigt positivt resultat med långsiktig effekt.

Vägledning på nätet
Testa dig själv och ställ frågor: -www.livskompassen.com
Här finner du test som ger dig insikt, svar som för dig vidare, texter som handlar om din framtid och utveckling. Här finner du det som kan ge dig en mental kick att lyckas med det du vill åstadkomma.
    

Tolv Sinnen

Andra boken i trilogin ger en ny bild av sinnen och medvetandedimensioner. När vi tar del av det blir det självklart och vi kan förstå oss själva på ett nytt sätt.

    

Medvetandets Uppkomst

Är en trilogi där första boken Succébo -Fröet till framgång beskriver livsintelligenser och evolutionen vars viktigaste mål antas vara att skapa gynnsamhet.

    

Livskompassen för ledare

Gruppledarkurser visar vägen i transportbranschen.

    

"Coacha Unga med Livskompassen"

En lärobok och självhjälpsbok i livskunskap. För skolan och även för grupper som i cirkelform vill stärka individens självkänsla, självförtroende, kommunikation och förmåga.

    

Fred börjar hemma

Ett program som presenterar “Coacha Unga”, visar långfilmen “Bella & Real”, genomför ett dialogseminarium och inspirerar till Kulturfestival

    

Mental träning i Dartklubben

Kan det bli mer måltavla än Dart. Fem tillfällen innan seriestart ska ge bättre resultat på alla plan.

    

Kick off - Språngbrädan

Inspirerande övningar som får ihop gruppen och stärker individen i samarbetet mot egna och gemensamma mål.

    

Aktören - så många roller

Ett kreativt instrument för alla i drömfabriken.

    

Visionärens Väg

Självförverkligandets psykologi. Lärobok som ger en ny bild av samspelet mellan olika psykologiska perspektiv