- Coach
peratt.com

"Coacha Unga med Livskompassen"

En lärobok och självhjälpsbok i livskunskap. För skolan och även för grupper som i cirkelform vill stärka individens självkänsla, självförtroende, kommunikation och förmåga.

Kolla Smakprov och bläddra de första sidorna.

Ungdomar bildade i mars 2010 på eget initiativ föreningen Coacha Unga (Ideell organisation) och Facebookgrupper. I maj 2010 var man över 1000 medlemmar. I augusti samma år hålls första ledarkursen för ungdomar från Bollnäs, Göteborg och Stockholm.

Livskompassen finns inom varje människa från födseln. Den metod som presenteras i boken har stöd i beteendevetenskaplig forskning och de fyra stora psykologiska skolorna. Kognitiv, Psykodynamisk, Humanistisk/Existentialismen och även Behaviorism. Människan är inte statisk, hon är alltid på väg att bli en ny person. Maslow menade att skapande är människans potential från födelsen. - Psykologins viktigaste fält är att stödja människan att utvecklas, förverkliga sig och nå sina livsmål. Denna möjlighet finns i detta nu. Just nu skapar du den du är. Att coacha är att ställa frågor.  Att coacha är att ange möjliga vägar. Det är du som väljer. Ibland innebär det att sätta gränser, men inte för dina möjligheter. Du föddes med en förväntan om dig själv, att bli det och den du är ämnad att vara. Din Livskompass gör allt för att förverkliga denna förväntan om dig. Du gör det genom att följa ditt hjärta. Du kommer knappast att kunna undvika konflikter eller motgångar eller människor du ogillar. Se dem som dina bästa lärare. Istället för att lida av svårigheter och sorger är Livskompassen inriktad på att att ana möjligheterna. Varje motgång är en utmaning att skapa framtiden.

Att coacha är att hjälpa andra att hitta svaren inom sig själva och ge mod att anta sina utmaningar.

« Tillbaka