- Coach
peratt.com

Visionärens Väg

en lärobok som söker svar på självförverkligandets psykologi i en resa genom vetenskaper och trosföreställningar.

'att plötsligt se det i ett sammanhang som gör att man förstår hur det
hela kan hänga ihop....det var en upplevelse. Du har hittat ett sätt att
förklara sammanhanget som jag inte hittat i någon annan bok'

Citat: Marie Levander

- Boken är en redogörelse för en differentialpsykologi som syftar till att ge en helhetsbild av alla de faktorer som styr människan. Och här redovisas även olika psykologiska riktningar, vetenskapliga och religiösa perspektiv.

- Upplägget bygger på bilder/figurer där kunskap växer fram som kan förklara hur nyskapande går till, hur vi kan påverka oss själva och varandra och hur vi vandrar mellan olika roller, känslor och tankar.

- Här förklaras hur vi kan utveckla färdigheter för att ändamålsenligt hantera situationer och förverkliga drömmar.

- Avslutningsvis behandlas människans andliga och gränsöverskridande jag och förhållandet till gud.

Nivå: Högskola. Kräver grundläggande förkunskaper i psykologi.

« Tillbaka