- Coach
peratt.com

Kick off - Språngbrädan

Substansen i ett seminarium är avgörande för att få någon egentlig effekt av en konferens. Börje Peratt har ett underbyggt program och ett mål som är mer än underhållning och som har visat sig fungera.
Citat: Olleh Persson, Eventmaker och skådespelare.

Metoden är vetenskapligt prövad i studier vid Stockholms Universitet (1994-1999).
Vid en insats av Språngbrädan i ett IT-bolag gjordes jämförelse med 5 andra dotterbolag som sysslat med teambuildande insatser och ägnat sig åt traditionella kick offs (inhyrda underhållare, inspirerande talare mm).
Man fann att värderingar av arbetstrivsel och chefer låg skyhögt över där man använt Språngbrädan, i jämförelse med dessa konventionellt arbetande bolag.

« Tillbaka