- Coach
peratt.com

Livskompassen för ledare

TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämd www.tya.se/ har givit uppdrag att utforma och genomföra Gruppledarutbildningar i tre steg. Framgången från första provkursen 2005 ledde till att vi tog fram steg 2 och även steg 3 under 2006. Gruppledarkurserna har blivit alltmer populära. Inför 2010 var de flesta kurser fulltecknade och med många på väntlista beslöt TYA lägga in ett extra STEG 1.  

SKYDDSOMBUD OCH BRANSCHRÅD
2007 blev det olika seminarier för skyddsombud och för flygbranschens samarbetskommitté.
2005-01-21 00:00

GREEN CARGO
Under 2008 - 2009 utbildades platschefer, trafik- och teamledare på Green Cargo Road i alla tre stegen anpassade till Green Cargos verksamhet.
Knappt 40 personer deltog. Utvärderingen gav bästa betyg och många önskade en vidareutveckling.

« Tillbaka