- Coach
peratt.com

Fred börjar hemma

Kulturen, musiken och idrotten bryr sig inte om varifrån man kommer utan ser till människan.
Filmen Bella & Real är en uppvisning i hur några få professionella och väldigt många amatörer skapar en historia som griper tag. Just därför att man har så olika bakgrund och kommer från olika håll blir resultatet så spännande.
Filmen ingår i projektet "Fred Börjar Hemma" som handlar om varje människas rätt till sitt eget liv, ett multikulturellt samhälle där just mångfalden berikar och ger styrka. Allas rätt till att välja med vem man vill leva och var. Allas rätt till trygghet var man än går, i skolan eller på en gångväg, hemfrid och drogfri miljö. Allas rätt till att få delta i idrott på sina egna villkor. Facebook utvecklar nätverket.
Föreningen Kulturnätet genomför projektet med stöd av Folke Bernadotteakademin och i samverkan med organisationer, kommuner, företag och alla som vill tända ett ljus.


« Tillbaka