- Blogg
peratt.com
Inlägg med nyckelord "Danderdyds Konsthall":

Danderyds Konsthall årsmöte

Publicerad 6 November 2014
Jag kan med stor glädje och tillförsikt konstatera att föreningen "Nätverket Danderyds Konsthall" tagit fart. Årsmötet var välbesökt och styrelsen presenterade en välmatad historik och en visionär plan inför 2015.

Länk: Danderyds konsthall årsmöte
Lite bakgrund om min inblandning i föreningens bildande här: LinkedIn

Börje Peratt

NYCKELORD: 2014, Danderdyds Konsthall, Danderyd, årsmöteArkivNyckelord