- Blogg
peratt.com
Inlägg med nyckelord "Gesus":

Gesus Pettersson-Souley feg anonym näthatare

Publicerad 10 September 2013
Gesus Pettersson är ett ynkligt anonymt ansikte för näthuliganism  som har blivit ett problem. Fega anonyma näthatare som Gesus Pettersson vågar aldrig ta debatten ansikte mot ansikte.

Börje Peratt

Länkar

Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten

Magnus Pålsson SoulEye – näthataren Gesus, studie

Näthuliganens ”vänner”

Gesus och hans följare ligger alltmer illa till

Gesus ömma tår

NYCKELORD: Gesus, näthat, Souley antihumanistArkivNyckelord