- Blogg
peratt.com
Inlägg med nyckelord "Lars-Eric Uneståhl":

Vetenskapens krav

Publicerad 14 Juli 2012
Ett nytt vetenskapligt projekt (Try again) i samarbetet med en av Nordens föregångare inom mental träning Lars-Eric Uneståhl ställer stora krav på forskningen och får mig att tänka på gamla citat. Bland dem hittade jag ett som visar på skillnad mellan vetenskap och skapande.”Lögnen är för pragmatikern ett praktisk sätt att omvandla sanningen
vilket påminner om filmarens, journalistens och författarens sätt att
omskapa verkligheten.”
(Börje Peratt, Den raka vägen, 1980)Vetenskapen kräver således den högsta formen av integritet och moral. Denna tanke föder fram nedanstående krav på personlig karaktär och sårbarhet.Vetenskapen är att söka fakta som ger underlag för förståelse av världen och för vetenskaparen innebär det krav på den högsta formen av integritet och moral så att det även riskerar fundamentet för allt man tror på och står på. (BP, 2012)Börje Peratt

LIBRIS

Medvetandets Uppkomst

Börje Peratt - Böcker

NYCKELORD: Lars-Eric Uneståhl, Om medvetandets uppkomst, Try and try againArkivNyckelord