- Blogg
peratt.com
Inlägg med nyckelord "Livskompassbaserat lärande":

Livskompassbaserat lärande i skolan

Publicerad 30 Mars 2014
Livskompassen lär läraren anpassa sig till eleven. Livskompassbaserat lärande (LBL) visar sig fungera på i stort sätt alla utbildningsområden och situationer. Så det vore naturligt att den skulle ingå i skolan på alla nivåer.

Börje Peratt Vetapedia

LinkedIn


BÖCKER

Börje Peratt - Böcker - Bokus.com
Succébo-fröet till framgång
Coacha Unga med Livskompassen

NYCKELORD: coaching, Livskompassbaserat lärande, livskunskap, pedagogik, Peratt, utbildning


Extrainsatt kurs i Livskompassen för Gruppledare.

Publicerad 13 Mars 2014
Trycket på gruppledarkurser har gjort att branschorganisationen TYA satt in en extra steg 2 i början av året och antagligen blir det ytterligare en extra i höst då alla tre redan är "knökfulla" som administratören säger. Den enda som inte är full är en av treorna annars brukar det vara just de platserna som går snabbt.

Denna vecka hade vi en steg 1 med blandning av deltagare från Piteå i norr till Malmö i söder, Vara i väst, Borlänge, Oxelösund och Stockholmsnära orter.

Och vilken kurs det blev. Ruggigt inspirerande,  intensitet, nyfikenhet och ambition präglade alla moment. Första dagens 11 timmar gick snabbt.  Andra dagen blev om möjligt ännu mer dynamisk med fantastiska rollspel och diskussioner där man frikostigt bjöd av sig själv och erfarenheter.

Jo denna etta innebar fortsatt utveckling av detaljer i kursmanualen tack vare deltagarnas engagemang. Stor tack till min medhjälpare Evert Melander som ser till att allt runtomkring funkar.

Börje Peratt

Livskompassen
Livskompassbaserat lärande
Vetapedia

NYCKELORD: Börje Peratt, Livskompassbaserat lärande, Livskompassen för Gruppledare, TYA


Towards a Science of Consciousness på G

Publicerad 6 Mars 2014
Towards a Science of Consciousness i Tuscon Arizona närmar sig med stormfart och det är mycket som ska göras innan dess. Inte minst en utställningsvägg. Resan har för mitt vidkommande möjliggjorts tack vare ett stipendium ur John Björkhems Minnesfond, John  Björkhem Memorial Fund. Stort tack!

Medvetandets Uppkomst är den sajt där jag diskuterar en del av innehållet i denna forskning.

Parallellt pågår också kurser i "Livskompassen för ledare", så det är en hektisk period.

Börje Peratt
LinkedIn
Succébo-fröet till framgång
Tolv Sinnen
Försök igen- Try and try again!

NYCKELORD: gruppledare, Livskompassbaserat lärande, Livskompassen, teamleader, Towards a Science of Consciousness


Livskompass för gruppledare examen

Publicerad 6 December 2013
Årets sista gruppledarkurs var en steg 3 då deltagaren gör sin "examen" i en metod som kallas Livskompassbaserat lärande (LBL).

Kurserna utvecklas ständigt till det bättre mycket tack vare medarbetaren Evert Melanders dokumentation.

Också vid detta tillfälle deltog Bengt Runestedt som observatör. Väldigt givande närvaro med kloka iakttagelser både i samtal och i dokumenterade sammanställningar.

Jag är i sann bemärkelse privilegierad över att få kunna hålla dessa kurser i ett initiativ av Erik Alphonse och med så starkt stöd av TYA och Bill Rehn.

2014 tioårsjubileum!

Börje Peratt
Linkedin

NYCKELORD: Börje Peratt, gruppledare, Livskompassbaserat lärande, Livskompassen, TYA


Livskompassbaserat lärande

Publicerad 21 November 2013
Har lagt upp en egen blogg för Coacha med Livskompassen och Livskompassbaserat lärande.

Berättar också här om hur Livskompassen förvandlades till en metod, en studiehandledning och en utbildning.

Metoden användes även i informations- och utbildningskampanjer såsom "En rökfri Generation" och "Den nya förarrollen".

Börje Peratt
Linkedin
Coacha Unga med Livskompassen
Succébo-fröet till framgång

NYCKELORD: Börje Peratt, Den nya förarrollen, En rökfri Generation, Livskompass, Livskompassbaserat lärande


Livskompassen för Gruppledare, årets sista steg 1 kurs

Publicerad 15 November 2013
Livskompassbaserat lärande för Transportfackens Yrkes och arbetsmiljönämnd är nu inne på sitt nionde år och med 80-talet utbildningar för ledare inom transportbranschen.

Årets sista steg 1 kurs blev som vanligt, höll jag på att säga, en stor framgång. Man vet aldrig åt vilket håll en grupp sticker iväg men jag utlovade både ny kunskap om sig själv och andra och att vi skulle ha kul. Och roligt blev det. Stort engagemang och stark närvaro. Jo Evert (min trotjänare som håller koll på allt) och jag kan vara nöjda.

Årets sista kurs en steg trea i början av december är alltid en utmaning. Då ska säcken knytas ihop.

Börje Peratt ( V, W , L )

NYCKELORD: Börje Peratt, gruppledare, Ledarutbildning, Livskompassbaserat lärande, Livskompassen, TYAArkivNyckelord