- Blogg
peratt.com
Inlägg med nyckelord "Non-local":

Icke lokalt medvetandet – Återställ själen

Publicerad 8 Maj 2014
Betsy Whitfill har intervjuat Dr Larry Dossey, en fråga ur intervjun av särskilt intresse tas upp i mitt projekt "Om medvetandets Uppkomst" och det handlar om icke-lokalt (Non-local) medvetande.

Det finns många likheter med mitt koncept "Oberoende medvetande" (Independent Consciousness) som jag har försökt att förklara på en Poster för TSC och beskriver i min bok Tolv Sinnen.

Börje Peratt
LinkedIn

NYCKELORD: independent Consciousness, Larry Dossey, Non-local, Om medvetandets uppkomst, Tolv SinnenArkivNyckelord