- Blogg
peratt.com
Inlägg med nyckelord "Om medvetandets uppkomst":

Icke lokalt medvetandet – Återställ själen

Publicerad 8 Maj 2014
Betsy Whitfill har intervjuat Dr Larry Dossey, en fråga ur intervjun av särskilt intresse tas upp i mitt projekt "Om medvetandets Uppkomst" och det handlar om icke-lokalt (Non-local) medvetande.

Det finns många likheter med mitt koncept "Oberoende medvetande" (Independent Consciousness) som jag har försökt att förklara på en Poster för TSC och beskriver i min bok Tolv Sinnen.

Börje Peratt
LinkedIn

NYCKELORD: independent Consciousness, Larry Dossey, Non-local, Om medvetandets uppkomst, Tolv Sinnen


Föredrag på Skandinaviska Ledarhögskolan i samarrangemang med Humanism & Kunskap

Publicerad 15 Mars 2013
Håller två föredrag i Örebro 15-16 mars 2013 i samverkan med Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH). Det första den 15 mars "Om medvetandets uppkomst" med böckerna Succébo-fröet till framgång och Tolv Sinnen.

Det arrangeras inom ramen för Humanism & Kunskaps Akademi och seminarium "Medvetande och Vetenskap" på Örebro Universitetssjukhus.

Det andra föredraget "Livskompassen och medvetande"  är på lördag den 16 mars i samband med SLHs redan redan fullbokade Vårmöte.

Ser fram emot detta spännande event

Börje Peratt
Linkedin

NYCKELORD: Humanism & Kunskap, Om medvetandets uppkomst, Skandinaviska Ledarhögskolan, Succébo, Tolv Sinnen


Vetenskapens krav

Publicerad 14 Juli 2012
Ett nytt vetenskapligt projekt (Try again) i samarbetet med en av Nordens föregångare inom mental träning Lars-Eric Uneståhl ställer stora krav på forskningen och får mig att tänka på gamla citat. Bland dem hittade jag ett som visar på skillnad mellan vetenskap och skapande.”Lögnen är för pragmatikern ett praktisk sätt att omvandla sanningen
vilket påminner om filmarens, journalistens och författarens sätt att
omskapa verkligheten.”
(Börje Peratt, Den raka vägen, 1980)Vetenskapen kräver således den högsta formen av integritet och moral. Denna tanke föder fram nedanstående krav på personlig karaktär och sårbarhet.Vetenskapen är att söka fakta som ger underlag för förståelse av världen och för vetenskaparen innebär det krav på den högsta formen av integritet och moral så att det även riskerar fundamentet för allt man tror på och står på. (BP, 2012)Börje Peratt

LIBRIS

Medvetandets Uppkomst

Börje Peratt - Böcker

NYCKELORD: Lars-Eric Uneståhl, Om medvetandets uppkomst, Try and try again


Tolv Sinnen -Pressinfo om ny bok

Publicerad 31 Maj 2012
Tolv Sinnen är andra boken i trilogin "Om Medvetandets Uppkomst".
Jag har startat en särskild blogg för detta projekt där också pressinfo finns.

Det finns också en Facebookgrupp: Medvetandets Uppkomst.

Pressinfo release av Tolv Sinnen.

Börje Peratt

NYCKELORD: Om medvetandets uppkomst, Peratt Livskompassen, Pressinfo, pressrelease, Tolv Sinnen


Positiva reaktioner på "Om Medvetandets Uppkomst"

Publicerad 12 December 2011
Adrian Parker professor i psykologi vid Göteborgs Universitet har läst Succébo och Tolv Sinnen och säger "Börje gör för det andliga området vad Lars-Erik Uneståhl har gjort för det mentala". Professor Matti Bergström hjärnforskare vid Helsingfors Universitet säger fascinerad "att ju mer jag läser desto intressantare blir det."

"Börje Peratts bakgrund i mediebranschen och sin grundutbildning inom psykologi gör att han är väl lämpad att presentera den översyn på aktuell medvetandevetenskap som dessa två böcker Tolv Sinnen och Succébo ger. Det finns få personer I Sverige som kan överblicka, bemästra dessa spännande områden och sedan ta fram tillämpningsaspekterna. Flera av dessa områden är kontroversiella där blind skepticism och naiv övertro hindrar framsteg. Vissa av dess fenomen och upplevelser anses oerhört kontroversiella och behöver inte få en andlig tolkning. Jag delar därför inte helt hans slutsatser men Börje sig tar fram genom dessa utkanter för det mesta dels med ett välbehövligt mått av sunt förnuft, öppenhet och fairplay.  Börje var själv avvisande till många av dessa upplevelser fram till han själv började fördjupa sig i området. I en värld som gärna vill reducera mentalliv till nervceller, lyckas han sätta medvetandet tillbaka som en vital komponent, men inte bara i hjärnan, utan också i universum."

Professor Adrian Parker Psykologiska Institutionen Göteborgs Universitet.

Succébo är publicerad och finns på nätet
Tolv Sinnen kommer i början av 2012

NYCKELORD: Adrian Parker, Författare Börje Peratt, Matti Bergström, Om medvetandets uppkomst, Succébo, Tolv Sinnen


Om medvetandets uppkomst - boktrilogi

Publicerad 1 Maj 2011
För mer än 30 år sedan skrev jag en monolog till Ernst Hugo Järegård som byggde på hur: Vi tänker en sak, känner en annan sak, vill en tredje sak och gör något helt annat. Frågorna ledde in på forskning och det blev uppenbart att allt vi gör strävar efter det gynnsamma men av olika skäl tycks vi motverka framgång. Ett missförstånd är att om Gud finns så skulle han inte tillåta allt ont. Syftet med det fria valet är att pröva sig fram och då måste livet pröva allt, ont som gott för att veta vad livet slutligen önskar och vill ha. Denna princip om att utveckla det gynnsamma, finns i allt liv även på primitiva nivåer och jag kom att kalla den succébo som en parallell till placebo.

Efter 22 års forskning presenterar jag nu första delen "Succébo-fröet till framgång" i en trilogi "om Medvetandets uppkomst". Liksom Darwins "Om arternas uppkomst" (som tog många år innan han vågade lansera) är fynden så omvälvande att det krävts många år för att undersöka och pröva hypoteserna.

Succébo är ett nyskapat ord från latin som betyder "fröet till framgång" eller förväntan om framgång och kan jämföras med placebo som betyder "behaga" men som har fått den medicinska innebörden "förväntan om helande".

Succébo är ett fenomen som sammanbinder mental föreställningsförmåga med medvetandets och kroppens utveckling och torde således ha föregått placebo. Problemet med medvetande är att det inte är forskningsbart på fossil utan kräver hypoteser och antagande om rimlighet.
Kluvenheten rör kausalitet. Den naturvetenskapliga världens slutsatser bygger på att förklara orsak och verkan men evolutionen beskrivs som slumpmässiga mutationer. Det är ett orimligt antagande som ifrågasätts och diskuteras här. Istället visar flera indicier på att evolutionen är intentionell och därmed avsiktsorienterad. Mot vad då kan man undra. Jo mot att skapa bästa förutsättningar för att överleva.

Andra boken "TOLV SINNEN" om sinnen och varseblivning kommer ut 2012. Här introduceras en helt ny kategorisering av sinnen som sätter in antikens fysiska sinnen i ett nytt sammanhang. Boken läses nu av en lektör som översatt många kända psykologers och forskares böcker. Syftet är att få detta nya betraktelsesätt av sinnen och varseblivning presenterat på ett lättillgängligt, förtroendeingivande och övertygande sätt. Trots att det också handlar om ande, själ och medialitet. Jag vågar påstå att här finns övertygande bevis om att vi har oberoende sinnen som gör det möjligt att varsebli sin omgivning även om alla fysiska sinnen är utslagna.

Tredje boken "FÖRSÖK IGEN - Try and try again!" gör upp med "trial and error". Modern hjärnforskning visar att vi lär av framgång inte misstag.
Denna bok som beräknas komma ut 2013, utgör också en teoretisk och praktisk grund för livscoaching som just nu diskuteras i P1 Kulturkrönikan "Om livscoaching för alla". När jag inledde denna verksamhet och tog titeln Coach anade jag aldrig hur stort det skulle bli. Jag har också förskräckt åsett hur vem som helst utan relevant utbildning eller kompetens kastar sig in i rollen som coach. Av detta skäl letar jag nu ett annat begrepp som också diskuteras i framför allt andra delen men presenteras redan i Succébo.

EMOLOGI är ett nyskapat ord (Emotion+logik) som lyfter emotionernas betydelse och jämställer dem med den rationella logiken som annars idag dominerar det vetenskapliga fältet även inom psykologin. Den bakomliggande teorin är Livskompassen som är uppbyggd kring "Livsintelligenser" där en form av IQ och en form av EQ (Social och emotionell kompetens) ingår men kompletterat med en Explorativ utforskande intelligens och en "Power Potential" Genomförande Intelligens. Dessa Livskompassens intelligenser är empiriskt utprövade i skarpa lägen inom såväl elitidrott som inom skilda yrken främst i utsatta och krävande projekt.

Bokserien ges ut av Visam och distribueras via Bokrondellen. Första delen releasas i maj och kommer inom kort att bli tillgänglig på alla större internetbokförlag och på alla centrala universitetsbibliotek, stads- och kungliga biblioteket.

Medvetandets Uppkomst | On the Origin of Consciousness
Succébo-fröet till framgång - Börje Peratt - 9789197788014 | Bokus
Succébo – vägen till framgång : Sanna Ehdin  
Tolv Sinnen - Börje Peratt - 9789197788021 | Bokus
Försök igen - Try and try again - Börje Peratt - 9789197788038

Börje Peratt

NYCKELORD: boktrilogi, Författare Börje Peratt, Om medvetandets uppkomst, Peratt Livskompassen, Succébo, Succébo-Fröet till framgång, Tolv Sinnen, Try and try againArkivNyckelord