- Blogg
peratt.com
Inlägg med nyckelord "Pep Talk":

Pep Talk nostalgi i Sveriges Television öppet arkiv

Publicerad 16 Juni 2014
Just nu har SVT öppnat sitt arkiv och bland annat kan man se Pep Talk ett populärt idrottsmagasin på nästan 2 timmar som gick mellan 1984-1987.
Jag har på min filmarblogg lagt upp två artiklar:
Pep Talk nostalgi i Sveriges Television ”Idrottsgymnasier” Länk 1
Pep Talk nostalgi i Sveriges Television ”Modern femkamp” Länk 2.

Återkommer med några till

Börje Peratt
reporter, redaktionsmedlem, inslagsproducent, regissör i Pep Talk.
Wikipedia

"Pep-Talk"

IMDb
Mediedatabas

NYCKELORD: idrottsgymnasier, idrottsmagasin, Modern femkamp, Pep Talk, SVT, öppet arkiv


LÄNKAR TV-serier

Publicerad 4 Juli 2013
TV-SERIER
HÄFTIG FREDAG
Häftig fredag i Mariefred
Wikipedia/Häftig fredag

PEPTALK
Wikipedia

"Pep-Talk"


SKATTJAKTEN
"Skattjaktenmed Annichen Kringstad" (Wikipedia/Skattjakten med Annichen)

FISKETUR
Fisketur så startade det
Fisketur – TV-serien med fiskeguide Hans Nordin – vilken framgångsresa
Wikipedia/Fisketur
Fisketur vinjett

Nordic Good Fishing (NGF)
Nordic Good Fishing
i samarbete med HANS NORDIN
Fiskeguide Hans Nordin
Fiskeguide Hans Nordin legenden

Fiskeguide och författare Hans Nordin (Wikipedia)

NYCKELORD: Fisketur, Hans Nordin, Häftig Fredag, Pep Talk, SkattjaktenArkivNyckelord