- Blogg
peratt.com
Inlägg med nyckelord "Steg 3":

Nytt steg med Livskompassen

Publicerad 24 November 2008
Att arbeta under så lång tid som nu drygt 30 år med ett koncept som Livskompassen är en spännande och en utvecklande resa. Från tidigare forskningen i pedagogik och psykologi på Stockholms Universitet till uppdrag inom så många skiftande områden och olika grupper. Arbetet ute i verkligheten har givit bevis för att både teori och metod fungerar väl. Det har också lett till en del näst intill revolutionerande upptäckter. Kursmaterial och kompendier revideras ständigt. När nu Gruppledarmaterialet för steg 3 omarbetats har jag funnit att IQ (Logisk intelligens) och EQ (Emotionell Intelligens) båda kan delas i två och då få en mer lättillgänglig och funktionell betydelse. Det ska prövas för första gången på tisdag 25 november med en ny steg 3 grupp.
Det är min tro att greppet förvandlar teori till praktiskt verktyg. Och nej det är inte detsamma som Gardners 7 (8) intelligenser. Ett liknande utvecklingsfenomen vid revidering av kursmaterial inträffade då jag omvandlade Johari fönster till Livskompassens Sociala "Arena". En form för att enbart visa betydelsen av kommunikation och det sociala fältet räcker inte. De tre andra områdena i Livskompassen har också sin givna plats och sina arenor.

NYCKELORD: ledarskapsutbildning, Livskompasen för gruppledare, Peratt Livskompassen, Personlig utveckling, Steg 3ArkivNyckelord