- Blogg
peratt.com
Inlägg med nyckelord "Utvärdering":

Livskompassbaserat lärande - En rektors betraktelser

Publicerad 4 April 2014
"Kursledaren styr lyhört deltagarna i riktning mot ökad medvetenhet och ökat självförtroende i yrkesrollen.
Utbildningen når utan tvekan sitt mål och förtjänsten är naturligtvis deltagarnas eget engagemang men framförallt har kursledaren en mycket stor del i varje deltagares utveckling.
Jag anser att denna utbildning definitivt skulle kunna anpassas för andra branscher och få stort genomslag i utvecklingen av ledare också på linjenivå.”

Sollentuna 16 december 2013-12-16
Bengt" LÄNK

Tack Bengt för ditt deltagande och din betraktelse

Börje Peratt


LinkedIn
Livskompassen för Gruppledare
Livskompassen

NYCKELORD: gruppledare, ledarskapsutbildning, Livskompassen, Observatör, Utvärdering


Utvärdering av 2 års ledarskapsutbildning på Green Cargo

Publicerad 19 April 2009
Livskompassen för gruppledare i TYA´s regi har pågått i 2 år och fick högsta betyg av både deltagare och Green Cargos ledning. En önskan om en fortsättning lades också fram.

NYCKELORD: Coacha med Peratt Livskompassen, Green Cargo Road, Livskompassen för Gruppledare, UtvärderingArkivNyckelord