- Blogg
peratt.com
Inlägg med nyckelord "inkvisition":

Humanismen är fri från näthat och förföljelse

Publicerad 8 September 2014
Torbjörn Sassersson gjorde i mars 2012 en intervju med mig angående näthat. Vi hade just startat Humanism & Kunskap som ett forum för att kunna diskutera vad humanism står för och innebär. Det hade visat sig att Sverige var utsatt för en inkvisition från nyateistiskt håll. (Nyateism Vetapedia) En liten klick antihumanister (Antihumanist /Vetapedia) hade likt ulven satt på sig fårakläder och angrep människor för deras tro och livsåskådning. Det blev mycket provocerande då jag fann att man angrepp forskare, konstnärer och journalister med en ambition att stoppa både fri forskning och det fria uttrycket. Vi har idag en situation då man gärna förringar deras verksamhet och benämner dem som en harmlös sekt.  Är vi på väg att göra om samma misstag som Tyskland på 30-talet.

Börje Peratt: Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten LÄNK Intervju av Torbjörn Sassersson Rykteshantering 27 mars, 2012

Börje Peratt artiklar 1 -31 aug 2014

NYCKELORD: antihumanism, Humanism, inkvisition, näthat, vetapediaArkivNyckelord