- Blogg
peratt.com
Inlägg med nyckelord "svenska försvaret":

Informationsfilm med ubåtsjakt från 1981

Publicerad 28 Oktober 2014
Hemvärnet behöver dig 1980 …
1980 började vi planera en film för svenska försvaret. Den innehöll en scen med ubåtsjakt som vi spelade in i Hårsfjärden.
Hösten 2014 händer motsvarande i Stockholms skärgård.
Frågan är klarar vi att freda vårt territorium?

Börje Peratt Svensk Mediadatabas

NYCKELORD: informationsfilm, svenska försvaret, UbåtsjaktArkivNyckelord