- Producent
peratt.com

Musikalen Den Fagre

är baserad på nordisk gudasaga och handlar om tre halvbröder, Balder, Höder och Loke i kamp om en kvinna.

Projektet genomförs i bred nordisk och europeisk samverkan och Föreningen Kulturnätet har en samordnande roll
www.cultnet.se

Academus som är knutet till Kungliga musikhögskolan har som mål att åstadkomma en pedagogisk musikalisk idé för skolan och även finna en fast scen i Stockholm

Ett spännande och gripande musikteaterverk där berättande genomsyras av den nordiska tonen och färgas av vikingatida klanger hos berättaren Brage, de nordiska gudarnas poet.

« Tillbaka    Besök webbsidan »