- Producent
peratt.com

Bästa sätt i hamnen

InAction Multimedia AB har producerat flera 'bästa sätt' program för sjöfart och hamn. Kolla gärna exemplet Hamnskolan, ett interaktivt program som tillvaratar kranskötarnas kompetens för eftervärlden. Beställare är TYA Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd, Hamn- och stuveriskolan.

Kim Peratt är projektledare och programansvarig för den sida som vi refererar till nedan.
Jan Peratt är vår designer och animatör. Kolla också www.peratt.com/jan
http://www.hamnskolan.com/aht/index.html
Webbkatalog

« Tillbaka